Kommunen ønsker dine innspill for å videreutvikle Mjøndalen til et levende sentrum og et godt sted å bo.

Befolkningen i Nedre Eiker vokser jevnt og trutt, og mange velger å bosette seg i Mjøndalen. Kommunen lager nå en plan for hvordan Mjøndalen skal utvikle seg videre. Målet er at Mjøndalen skal være et levende sentrum og et attraktivt sted å bo for alle. I planen bestemmes det blant annet hvilke gater som skal få redusert trafikk, hvor det kan bygges, hvor det skal anlegges lekeplasser.

Til arbeidet trenger kommunen ideer og synspunkter fra innbyggere og brukere av Mjøndalen sentrum. Hva er bra med Mjøndalen? Hva kan gjøres for at Mjøndalen blir et bedre sted å ferdes som fotgjenger? Hva slags boliger skal bygges i Mjøndalen sentrum? Dette er spørsmål kommunen gjerne vil høre innbyggernes syn på. I tiden fremover vil derfor blant annet kommunens Facebook-side bli benyttet for få inn uformelle innspill og skape engasjement.

Arbeidet med planen skal være ferdig sommer 2017.

Bildekollage fra Mjøndalen sentrum