Under både Frida i 2012 og ekstremværet i høst gikk Veia, Evja og en bekk i Åsen kraftig over sine bredder. Nå er Statens vegvesen i gang med å utbedre problemområdene.

I Veiabekken ved Wildenveisplass og i Evja ved utløpet under E134 skal det legges nye kulverter med langt større kapasitet enn dagens, slik at vannet kan renne fritt ut i Drammenselva ved store nedbørsmengder.

Vegvesenet legger også en ny stikkrenne og nytt bekkeløp ved fv. 36 i Åsen. Denne bekken ender i Miletjern før den renner videre ut i Drammenselva.

Vegvesenets flomsikringstiltak utføres av Isachsen Anlegg og skal være ferdig i høst. Entreprisen er på snaue 22 millioner kroner pluss moms.

Kulvert ved Hatten

Et stykke nedenfor Wildenveisplass går Evja i en kulvert under gangveien i Kroksveien. Dette er en kommunal vei, og kulverten er dermed kommunens ansvar. Etter ekstremværet i høst ble det lagt et ekstra rør her, slik at kapasiteten er økt. Det er planer om å erstatte kulverten med en bru, slik at vannet skal kunne passere uten hindringer.

Vegomlegging

For å unngå trafikale problemer under arbeidene, blir vegen lagt om der de to kulvertene skal bygges. Det gjelder fv. 35 (Nedbergkollveien forbi Wildenveys plass) og E134 ved rundkjøringen ved Statoil. Bekkeomleggingen i Åsen fører til at Orkidehøgda (fv 36) må stenges i tre uker i mars.