Tirsdag 10. mai lanserte Nedre Eiker kommune nye nettsider. I arbeidet med å bygge sidene har det vært lagt stor vekt på å gjøre det enkelt for innbyggere, politikere, media og andre målgrupper å finne det de leter etter.

Nedre Eikers nettsider har teknisk sett vært ganske uforandret siden 2007. Tiden hadde derfor løpt fra nettstedet på flere måter. Det siste halve året har en prosjektgruppe i kommunen jobbet med å bygge opp en ny løsning, i et helt nytt publiseringssystem basert på Episerver 8.

For å spare kostnader er sidene basert på Bærum kommunes nettsider, som ble lansert i august 2015. Bærum kommune har lagt ned store ressurser i såkalt interaksjonsdesign, det vil si å bygge opp nettstedet slik at det fremstår som logisk og lett for den besøkende å finne frem. At Nedre Eiker har fått overta disse malene vedlagsfritt, har spart kommunen for mye arbeid og kostnader. Malene er kun tilpasset kommunens grafiske profil, samt at noen mindre justeringer er foretatt.

334 000 besøk i 2015

Nettsidene er en av kommunens viktigste kommunikasjonskanaler. I 2015 ble nettstedet besøkt 334 000 ganger og til sammen ble 777 000 sider åpnet. Statistikken fra 2015 har blitt brukt som grunnlag for å fremheve de mest etterspurte tjenestene og funksjonene. 

I arbeidet med nettsidene er det også lagt stor vekt på å oppfylle kommunens hovedkommunikasjonsmål, som er å kommunisere åpent, tydelig, aktivt og målrettet.

Harmoniseringsstrategi

De nye nettsidene er for øvrig også et ledd i harmoniseringsstrategien kommunen gikk inn på da Drammensregionens IKT (D-IKT) ble valgt som IKT-leverandør i 2013. D-IKT er et interkommunalt samarbeid mellom Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik. Et viktig mål for samarbeidet er å oppnå stordriftsfordeler ved å ha flest mulig felles dataløsninger. Nedre Eikers nye nettsider er derfor utviklet på samme tekniske plattform som de øvrige kommunene i D-IKT.

Universell utforming og responsivt design

For å oppfylle loven om universell utforming er de nye sidene laget slik at de kan benyttes også av dem som ikke kan eller vil lese. Systemet inneholder både funksjon for høytlesning samt at blinde og svaksynte skal kunne bruke nettstedet med leselist.

Videre er nettsidene utviklet for å fungere godt på alle flater, som PC, mobiltelefon og iPad – såkalt responsivt design. I 2015 benyttet for øvrig 40 % av de besøkende mobil eller nettbrett, og trenden er sterkt økende.

Søkemotoroptimalisering er et annet viktig stikkord. Søker man etter innhold via Google eller andre søkemotorer, skal man heretter enkelt få treff på kommunens nettside.

Kontinuerlig videreutvikling

De nye nettsidene vil være under kontinuerlig utvikling. Nytt innhold vil bli lagt til. I samarbeid med de andre kommunene i D-IKT tas det også sikte på å øke antallet digitale skjemaer.

En ny funksjon på nettsidene gjør det også enklere å gi tilbakemelding dersom en besøkende ikke finner det hun eller han leter etter. Sidene vil også bli videreutviklet som følge av slike tilbakemeldinger.

Det er virksomhetsleder for informasjon og service, Cathrina de Lange som har vært prosjektleder for de nye nettsidene. Hun har hatt med seg en prosjektgruppe bestående av en representant for hver av kommunens etater. Disse er Birgit W. Solberg fra helse og omsorg, Liv Jenny Bø fra oppvekst og kultur, Kristine Kildebo fra teknisk etat og Heidi Helgesen fra sentraladministrasjonen.