Kommunen er i ferd med å innføre velferdsteknologi som en del av de ordinære tjenestene. I den forbindelse arrangeres en temadag der innbyggere og ansatte kan bli kjent med teknologien og noen av hjelpemidlene som kan føre til økt trygghet, selvstendighet og mestring.

Velferdsteknologi
Bilde: Automatisk pilledispenser og såler med GPS er to eksempler på teknologibaserte hjelpemidler. På temadagen kan du lære mer om slike hjelpemidler.

Hokksund og Mjøndalen

Temadagen er et samarbeid mellom Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune og arbeidstakerorganisasjonene. Det arrangeres én dag i hver kommune, med identisk program. Har du ikke anledning til å delta på arrangementet i din hjemkommune er du derfor hjertelig velkommen til å delta i nabokommunen:

  • 12. oktober på rådhuset i Hokksund
  • 31. oktober på samfunnshuset i Mjøndalen

Program

Kl. 10: Velkommen
Kl. 10–10.45: Hva er velferdsteknologi og hvorfor tas velferdsteknologi i bruk?
Arbeidstakerorganisasjonens syn på bruk av velferdsteknologi.

Pause

Kl. 11–11.15: Erfaringer med bruk av teknologi
Kl. 11.15 –11.45: Nav hjelpemiddelsentral informerer om noen av hjelpemidlene de tildeler

Lunsj

Kl. 12.30 –13.15: Nye løsninger – nye muligheter, ved rådmann Trude Andresen (12. oktober) og kommunalsjef Hege Rokke (31. oktober)
Kommunalt tilretteleggingstilskudd.

Pause

Kl. 13.40 –14.40: Pårørendeerfaringer ved bruk av lokaliseringsteknologi (GPS)

Pause

Kl. 15.00 –15.30: Brannsikkerhet
Kl. 15.30–15.45: Oppsummering og avslutning

Gratis inngang

Det er gratis inngang og vi serverer kaffe og te, samt en enkel lunsj. Det er lagt opp til pauser mellom hvert tema slik at du kan følge hele eller deler av dagen.

Det er ingen påmelding for deg som er innbygger. Er du ansatt innen helse og velferd i Nedre Eiker eller Øvre Eiker, ta kontakt med din leder for påmelding.

Strategi for implementering av velferdsteknologi

Her kan du lese Nedre Eiker kommunes strategi for implementering av velferdsteknologi 2017–2020.