En fersk beregning fra Statistisk sentralbyrå viser at vi ved årsskiftet har passert 25 000 innbyggere. Dette er en økning på nesten 300 personer i løpet av 2017.

SSB har beregnet at det ved årsskiftet er 25 013 innbyggere i Nedre Eiker kommune.

I prosent har befolkningen i kommunen økt med ca. 1,2 i 2017. Dette er den tredje største økningen i Buskerud, bare slått av Røyken (2,5 %) og Øvre Eiker (1,8 %).

På SSBs nettsider kan du lese mer statistikk for Nedre Eiker og øvrige kommuner i Buskerud:

Beregnet folketall ved årsskiftet

Kommunefakta Nedre Eiker

Illustrasjonsbilde