Parken Vikhagan i Mjøndalen er nå avstengt. I løpet av denne sommeren/høsten og neste sommer skal parken oppgraderes til folkepark med funksjoner som lekeareal, møte- og sitteplasser, stille/rolig sone, inngangsport og et amfi med fontene.

Vikhagan i Mjøndalen

Økt fortetting i Mjøndalen sentrum krever at det utvikles grøntområder som innbyggerne kan benytte. Det er derfor en klar prioritering i kommunens planer at Vikhagan, som ligger ved samfunnshuset, skal utvikles til folkepark. Som en del av reguleringsplanen for Stadionkvartalet ble det for noen år siden inngått avtale med Vestaksen om 2 millioner kroner i anleggsbidrag til opparbeidelse av en nærlekeplass på Vikhagan. Avtalen innebar også at kommunen satte av tilsvarende beløp til samme formål.

Prosjektet utvides takket være midler fra kommunereformen

Den politiske plattformen som sammenslåingen med Drammen og Svelvik baseres på sier at hver av kommunene får 10 millioner kroner til stedsutvikling allerede nå. I mai vedtok kommunestyret at 4 millioner av disse midlene skal brukes til å utvide prosjektet i Vikhagan fra nærlekeplass til folkepark.

Siden planleggingen allerede var kommet godt i gang, vil første del av prosjektet gjennomføres denne sommeren/høsten. Det innebærer at området som nå er inngjerdet vil bli utviklet. Neste sommer vil resten av parken bli oppgradert samt at amfi og fontene kommer på plass.

De øvrige millionene av kommunereformmidlene har for øvrig kommunestyret vedtatt at skal fordeles slik:

  • 5,5 millioner til Tusenårsstedet
  • 0,5-1 million til etablering av WiFi på sentrale møteplasser som Vikhagan, Mjøndalen torg og Tusenårsstedet
  • Anlegg av Tuftepark (Hvis midler til overs.)
  • Opparbeide Bjørkelundområdet (området rett nedenfor Mjøndalsbrua, mellom elva og riksvei 283) med turstier, nye benker med mer. (Hvis midler til overs.)

WiFi

Som oversikten over viser, vil det også bli installert trådløst nett (WiFi) i Vikhagan. Målet med å ha trådløst nett i offentlige rom er å få folk til å besøke og oppholde seg på ønskede områder i sentrum. Dette er særlig tenkt for ungdom som gjerne samler seg rundt områder med WiFi-tilgang. Det er viktig at også denne gruppen får et tilbud og et sted å oppholde seg hvor det er mulig å gjøre både fysiske og sosiale aktiviteter. WiFi blir installert i Vikhagan i år.