På grunn av utskifting av rør for vann/overvann/avløp vil det være redusert fremkommelighet i Vikveien i Mjøndalen fra 20. mai og ut året. Omkjøring vil bli skiltet.

Så langt det lar seg gjøre vil arbeides foregå etappevis, noe som gjør at man vil måtte veksle på å kjøre inn fra Korvaldveien og Nedbergkollveien.

For myke trafikanter vil det bli vanskelig å passere de dype grøftene, selv om det vil bli forsøkt tilrettelegge for dette. Ved bevegelse i nærheten av lastebiler eller gravemaskiner, søk å få blikkontakt med sjåfør, og vis aktsomhet. Husk at det er store blindsoner på denne type materiell.

Kontaktpersoner:

Anleggsleder
Ina Ask
Tlf: 924 64 238
E-post:

Byggeleder Nedre Eiker kommune
Dusko Momcilovic
Tlf: 975 82 923
E-post:

Utenom ordinær arbeidstid, ring vakttelefon 916 45 650