Den første Nersetterbåten som er bygget på rundt 20 år, nærmer seg ferdig. Gjennom et prosjekt som har fått støtte fra Forbundet Kysten og Sparebankstiftelsen, tar man sikte på å bygge tre til fem båter på ca. fem meter.

Gjennom båtbyggerverksted, utstilling og foredrag får man innblikk i prosjektet som har hatt som mål å redde kunnskapen om byggingen og bruken av elvebåtene fra Drammenvassdraget.

Gammel Nersetterbåt

En elvebåt med lange, lokale tradisjoner

Denne åpne klinkbyggede båten har vært i travel virksomhet på Drammenselva og ble benyttet til tømmerfløting, transport, fiske og friluftsliv. De har blitt rodd, seilt og staket. I dag finnes det kun et fåtall mennesker som har bygget disse båtene og færre en hundre båter igjen.

Opprinnelig var en nersetter betegnelsen på dem som transporterte trelast fra sagbrukene ned til Drammen havn, og ble siden også navnet på båttypen de benyttet. Det ble ofte fraktet flere tusen bord av gangen i den sterke strømmen. Det karakteristiske ved båtene er at de er kjappe, lette å manøvrere og nesten lydløse i vannet. Båten er meget stabil. Så stabile at to mann kan stå på siden og trekke tunge garn uten at den kantrer.

Har benyttet tradisjonell nordisk byggeteknikk

Klinkbygging er en tradisjonelle nordiske byggeteknikken for båter i tre, hvor bordene i båtens bunn og sider legges litt over hverandre. Med denne teknikken blir båtene lette, slik at de blant annet blir enkle å dra på land, Det setter samtidig krav til at trevirket som brukes må være av høy kvalitet. Tradisjonelt tok båtbyggeren selv ut trevirket han trengte fra skogen. Slik er det også gjort i dette prosjektet, hvor tømmer er hentet i kommuneskogen til Nedre Eiker kommune.

Tar sikte på å bygge tre til fem båter

Ny Nersetterbåt

Byggingen av båtene er publikumsrettet og foregår i samarbeide med frivillige med bakgrunn i og kjennskap til bygging og bruk av slike båter. I tillegg er båtbygger Tord Sigmund Bentsen tilknyttet prosjektet.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Kjartan Fønstelien som er prosjektleder Nersetterbåtprosjektet. Han kan nås på tlf. 32 23 28 56