Når Svelvik, Nedre Eiker og Drammen blir felles kommune i 2020, trengs det nytt kommunevåpen. 3. april starter arbeidet med å komme frem til et nytt kommunevåpen. Alle kan komme med innspill og ideer.

Tor TveterBILDE: Tor Tveter (H) leder arbeidsgruppen som jobber med identitet, symboler og kultur for Nye Drammen kommune.

– Dette er det første prosjektet i Nye Drammen som går ut til folket. Jeg håper innbyggerne i de tre kommunene nå benytter muligheten til å si hva som binder Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen og som bør gjenspeiles i kommunevåpenet, sier en engasjert Tor Tveter. Han leder arbeidsgruppen som jobber med identitet, symboler og kultur.

Det ligger masse følelser knyttet til kommunevåpnene. Nettopp derfor opplever han jobben som viktig, og han synes jobben arbeidsgruppen har foran seg er kjempegøy.

Fra 3. april inviteres alle innbyggerne i de tre kommunene til idémyldring, og det går også ut direkte invitasjon til alle skoler og historielagsmiljøer om å komme med bidrag i dette arbeidet.

- Alle kan sende inn sine forslag til nytt kommunevåpen. Jo flere forslag, jo bedre, sier Tveter.

Nye Asker kommune fikk inn rundt 2.000 innspill og forslag da de startet arbeidet med nytt kommunevåpen. Tveter håper på minst like mange for Nye Drammen kommunes del.

Målet er å engasjere så mange innbyggere som mulig, ikke bare i arbeidet med utforming av nytt kommunevåpen, men også som bidrag i arbeidet med å bygge en felles identitet i Nye Drammen kommune.

Her finner du riss av kommunevåpenet.

Skal speile kommunene

Kommunevåpenet skal speile det dagens tre kommuner har felles og kan by på. Intensjonen er å konkretisere en idé til kommunevåpen med utgangspunkt i lokale forhold. Eksempler kan være naturforhold, dyre- og planteliv, hovednæringsveier, lokalhistorie og egenskaper som for eksempel styrke, samhold og felleskap, symbolikk i fargevalg m.m.

Arbeidsgruppen oppfordrer innbyggerne til å tenke gjennom hvilke fellestrekk den nye kommunen har.

  • Hva står vi for og hva er vi stolte av?
  • Hva forbinder du med den nye kommunen?
  • Hva kan symbolisere oss?

«Folkets favoritt»

Etter idémyldringen gjøres det en grovsortering. Arbeidsgruppen, med faglig støtte, velger ut ca. 40 forslag som stilles ut på nyedrammen.no, på bibliotekene i Drammen og Nedre Eiker, og på Byhuset i Svelvik.

Deretter velges det ut tre forslag, i tillegg til en «Folkets favoritt» som innbyggerne har vært på å stemme fram. Disse fire danner et grunnlag for konkurranse blant profesjonelle aktører og blir belønnet med 10.000 kroner hver. Forslaget som til slutt blir valgt, får ytterligere 20.000 kroner.

Politisk prosjekt

Arbeidet med kommunevåpen er et politisk prosjekt. Det vil si at det er tre lokalpolitikere fra hver kommune med i arbeidet, samt tre medlemmer fra fellesnemnda som leder arbeidet med å etablere Nye Drammen kommune.

Arbeidsgruppen består av Tor Tveter (leder), Lavrans Kierulf, Jonn Gunnar Lislelid, Ståle Sørensen, Victoria Øverland, Odd Gusrud, Lena Albrigtsen, Gard Hofsvang, Eili Bakketun, Jostein Birkeland, Runar Martin Dammen og Øystein Lauritzen.

Alle forslag skal merkes med en unik tittel per forslag fra forslagsstiller. Som vedlegg til forslaget skal tittelen oppgis sammen med forslagsstillers navn og adresse.

Forslagene sendes til eller Nye Drammen, postboks 7500, 3008 Drammen.

Frist for innsending av forslag er 30. april 2018.