Alle søknader må sendes via rekrutteringssystemet WebCruiter. Du finner link til søknadsskjema i stillingsannonsene. Vi kan dessverre ikke ta i mot åpne søknader.

Her finner du oversikt over alle ledige stillinger i kommunen.

Tittel Avdeling Type
Vikarliste lærere Nedre Eiker, vår 2019 Oppvekst og kultur Vikariat
Vikarliste assistenter/fagarbeidere i skole, barnehage og SFO, vår 2019 Oppvekst og kultur Vikariat
Hovedutlysning lærere i grunnskolen 2019 Oppvekst og kultur Fast
Sosialpedagogisk rådgiver, 100% fast stilling Eknes ungdomsskole Fast
Pedagogisk leder - 100% fast stilling Stenberghaugen barnehage Fast
Helgestilling for Sykepleier, helsefagarbeider/ medisin/sykepleiestudent Tjenester til hjemmeboende Fast
Sommervikarer Tjenester til hjemmeboende Sesongarbeid
Forebyggende sykepleier Tjenester til hjemmeboende Heltid
Ledig 2 stk sykepleierstillinger i 100% Bråtaveien 12-20 Fast

Det er personalseksjonen som har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske personalarbeid.

Jan Tore skjørshammer

Personalsjef

Nedre Eiker kommune
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Tlf. innbyggerkontakten: 32 23 25 00