Alle søknader må sendes via rekrutteringssystemet WebCruiter. Du finner link til søknadsskjema i stillingsannonsene. Vi kan dessverre ikke ta i mot åpne søknader.

Her finner du oversikt over alle ledige stillinger i kommunen.

Tittel Avdeling Type
Fastlegehjemmel v/ Solbergmoen legehus Nedre Eiker kommune Annet
Vikarliste lærere Nedre Eiker, høst 2018 Oppvekst og kultur Vikariat
Vikarliste assistenter/fagarbeidere i skole, barnehage og SFO, høst 2018 Oppvekst og kultur Vikariat
Pedagogisk leder - 100% fast stilling Stenberghaugen barnehage Fast
Ledig stilling som palliativ/kreftsykepleier Bråta intermediær Vikariat
Spennende stilling som sykepleier i hjemmetjenesten Lag 3 - Hjemmetjenester Vikariat
Vernepleier/Sykepleier Evjeløkka institusjon/avlastning Fast
Helsefagarbeider Evjeløkka bofellesskap Fast
Fagansvarlig renhold 100% Tekniske tjenester Fast

Det er personalseksjonen som har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske personalarbeid.

Jan Tore skjørshammer

Personalsjef

Nedre Eiker kommune
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Tlf. innbyggerkontakten: 32 23 25 00