Alle søknader må sendes via rekrutteringssystemet WebCruiter. Du finner link til søknadsskjema i stillingsannonsene. Vi kan dessverre ikke ta i mot åpne søknader.

Her finner du oversikt over alle ledige stillinger i kommunen.

Tittel Avdeling Type
Barnehagelærer, 100% vikariat Grinde og Stensethalléen barnehager Grinde barnehage Vikariat
Barnehagelærer, 100% fast stilling Åsen barnehage Fast
Biblioteksjef, 100% fast stilling Kultur og fritid Fast
Avdelingsleder BPA-ordninger Tjenestetildeling og samordning Heltid
Sykepleier rehabilitering Bråta Helse og aktivitetssenter Bråta intermediær Fast
Ledig stilling som palliativ/kreftsykepleier Bråta intermediær Fast
Sykepleier/Vernepleier i nattjenesten Nattjenester Fast
Vernepleier/barnevernspedagog Fast
Fagrådgiver Tjenester til funksjonshemmede Fast

Det er personalseksjonen som har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske personalarbeid.

Jan Tore skjørshammer

Personalsjef

Nedre Eiker kommune
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Tlf. innbyggerkontakten: 32 23 25 00