Alle søknader må sendes via rekrutteringssystemet WebCruiter. Du finner link til søknadsskjema i stillingsannonsene. Vi kan dessverre ikke ta i mot åpne søknader.

Her finner du oversikt over alle ledige stillinger i Nedre Eiker kommune

Tittel Avdeling Type
Støttekontakter søkes Deltid
Vikarliste assistenter/fagarbeidere i skole, barnehage og SFO, høst 2019 Oppvekst og kultur, Nedre Eiker kommune Vikariat
Vikarliste lærere Nedre Eiker, høst 2019 Oppvekst og kultur, Nedre Eiker kommune Vikariat
Vernepleier 100% Fast Tjenester til funksjonshemmede, Nedre Eiker kommune Heltid
Ledige helgestillinger for helsefagarbeidere/medisin- og sykepleierstudenter Tjenester til hjemmeboende, Nedre Eiker kommune Fast
Ergoterapeut Helsetjenester, Nedre Eiker kommune Deltid

Her finner du ledige stillinger i Drammen kommune og Nye Drammen kommune

Tittel Avdeling Type
Helsesykepleier Helsefremmende tjenester 0-100, Drammen kommune Heltid
Sykepleier 100% stilling Åssiden helse- og omsorgsdistrikt, Hjemmetjenesten Landfalløya, Drammen kommune Heltid
Helsesykepleier/Sykepleier 50% fast stilling Helsetjenesten, Smittevernkontoret, Drammen kommune Deltid
Overingeniør Vann og avløp Vann og avløp, Drammen kommune Fast
Driftsleder Drammensbadet KF Drammen kommune Fast
100 % fast stilling som miljøterapeut i Uteteamet Helsefremmende tjenester 0-100, Drammen kommune Heltid

Det er personalseksjonen som har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske personalarbeid.

Jan Tore skjørshammer

Personalsjef

Nedre Eiker kommune
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Tlf. innbyggerkontakten: 32 23 25 00