Alle søknader må sendes via rekrutteringssystemet WebCruiter. Du finner link til søknadsskjema i stillingsannonsene. Vi kan dessverre ikke ta i mot åpne søknader.

Her finner du oversikt over alle ledige stillinger i kommunen.

Tittel Avdeling Type
Vikarliste lærere Nedre Eiker, høst 2017 Oppvekst og kultur Vikariat
Vikarliste assistenter/fagarbeidere i skole, barnehage og SFO, høst 2017 Etatskontor Oppvekst Vikariat
Sykepleier til samordna nattjeneste Nattjenester Vikariat
Helsefagarbeider /annen relevant utdanning innenfor helse Evjeløkka institusjon/avlastning Fast
Sosionom / Vernepleier / Barnevernpedagog Evjeløkka institusjon/avlastning Fast
Spennende stillinger i prosjekt "Bli boende" NAV Nedre Eiker Deltid
1 ÅRIG ENGASJEMENTSTILLING SOM VEILEDER I PROSJEKT NAV Nedre Eiker Engasjement
2 arealplanleggere fast, 1 byggesaksbehandler vikariat Tekniske tjenester Deltid
Hjelpemiddeltekniker Teknisk drift Fast

Det er personalseksjonen som har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske personalarbeid.

Jan Tore skjørshammer

Personalsjef

Nedre Eiker kommune
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Tlf. innbyggerkontakten: 32 23 25 00