Alle søknader må sendes via rekrutteringssystemet WebCruiter. Du finner link til søknadsskjema i stillingsannonsene. Vi kan dessverre ikke ta i mot åpne søknader.

Her finner du oversikt over alle ledige stillinger i kommunen.

Tittel Avdeling Type
Sykepleierstillinger Solberglia og Spinnerisletta Solberglia somatikk Vikariat
Vernepleier Evjeløkka institusjon/avlastning Fast
Vernepleier Evjeløkka bofellesskap Fast
Fysioterapeut Helsetjenester Fast
Driftsansvarlig Tekniske tjenester Fast
Teknisk etat kan tilby sommerjobber Tekniske tjenester Sesongarbeid

Det er personalseksjonen som har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske personalarbeid.

Jan Tore skjørshammer

Personalsjef

Nedre Eiker kommune
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Tlf. innbyggerkontakten: 32 23 25 00