Alle søknader må sendes via rekrutteringssystemet WebCruiter. Du finner link til søknadsskjema i stillingsannonsene. Vi kan dessverre ikke ta i mot åpne søknader.

Her finner du oversikt over alle ledige stillinger i kommunen.

Tittel Avdeling Type
Ledige vikariat som pedagogisk ledere Oppvekst og kultur Vikariat
Vikarliste lærere Nedre Eiker, vår 2019 Oppvekst og kultur Vikariat
Vikarliste assistenter/fagarbeidere i skole, barnehage og SFO, vår 2019 Oppvekst og kultur Vikariat
Sosialfaglig medarbeider, 100% fast stilling - Solberg skole og Stenseth skole Oppvekst og kultur Fast
Ledig 100% fast stilling som spesialpedagog i Fagteam. Forebyggende enhet Fast
Ledig 100% vikariat som PPrådgiver Forebyggende enhet Vikariat
Sommervikarer Tjenester til hjemmeboende Sesongarbeid
Fagsykepleier Bråta Helse og aktivitetssenter - Nedre Eiker kommune Bråta intermediær Fast
Helgestilling for Sykepleier, helsefagarbeider/ medisin/sykepleiestudent Lag 3 - Hjemmetjenester Fast
Ferievikarer Solberglia sykehjem Institusjonstjenester Sesongarbeid
Kan dette bli sykepleierstillingen din? Institusjonstjenester Fast
Ferievikarer til boliger med bemanning Institusjonstjenester Sesongarbeid
Sommerjobb Tekniske tjenester Sesongarbeid
Sykepleier til hjemmetjenesten Hjemmetjenesten Deltid

Det er personalseksjonen som har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske personalarbeid.

Jan Tore skjørshammer

Personalsjef

Nedre Eiker kommune
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Tlf. innbyggerkontakten: 32 23 25 00