Alle søknader må sendes via rekrutteringssystemet WebCruiter. Du finner link til søknadsskjema i stillingsannonsene. Vi kan dessverre ikke ta i mot åpne søknader.

Her finner du oversikt over alle ledige stillinger i kommunen.

Tittel Avdeling Type
Virksomhetsleder Forebyggende enhet Fast
Prosjektstilling - helsesøster Forebyggende enhet Deltid
Helsefagarbeider Evjeløkka institusjon/avlastning Deltid
Helsefagarbeider Evjeløkka bofellesskap Deltid
2 stillinger som veileder NAV Nedre Eiker Heltid
Fagansvarlig vei og trafikk - Kommunalteknikk Tekniske tjenester Fast

Det er personalseksjonen som har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske personalarbeid.

Jan Tore skjørshammer

Personalsjef

Nedre Eiker kommune
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Tlf. innbyggerkontakten: 32 23 25 00