Alle søknader må sendes via rekrutteringssystemet WebCruiter. Du finner link til søknadsskjema i stillingsannonsene. Vi kan dessverre ikke ta i mot åpne søknader.

Her finner du oversikt over alle ledige stillinger i kommunen.

Tittel Avdeling Type
Vikarliste assistenter/fagarbeidere i skole, barnehage og SFO, vår 2017 Nedre Eiker kommune Vikariat
Vikarliste lærere Nedre Eiker, vår 2017 Oppvekst og kultur Vikariat
Slagverklærer 20 % fast stilling Kulturskolen Fast
Bibliotekar, 60 % fast stilling Kultur og fritid Fast
Nye spennende avdelingslederstillinger Barnevern Heltid
Sykepleier rehabilitering Bråta Helse og aktivitetssenter Bråta intermediær Vikariat
Helgestillinger Solberglia somatikk Solberglia somatikk Deltid
Avdelingsleder psykisk helse Helsetjenester Fast
Ergoterapeut Innsatsteam, Helsetjenester Fast
Fysioterapeut Innsatsteam, Helsetjenester Vikariat
Fastlege Helsetjenester Fast
Flyktningkonsulent Flyktningetjenesten Vikariat
Fagansvarlig Renhold Fast
Kvalitetssystem og HMS medarbeider Teknisk drift Fast
Anleggsarbeider Teknisk drift Fast

Det er personalseksjonen som har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske personalarbeid.

Jan Tore skjørshammer

Personalsjef

Nedre Eiker kommune
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Tlf. innbyggerkontakten: 32 23 25 00