Alle søknader må sendes via rekrutteringssystemet WebCruiter. Du finner link til søknadsskjema i stillingsannonsene. Vi kan dessverre ikke ta i mot åpne søknader.

Her finner du oversikt over alle ledige stillinger i kommunen.

Tittel Avdeling Type
Barnehagelærere, 100% fast stilling og 100% vikariat Grinde barnehage Vikariat
Idretts- og kulturkonsulent, 100 % fast stilling Kultur og fritid Fast
Sykepleier i innsatsteam Fysio/ergoterapi Heltid

Det er personalseksjonen som har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske personalarbeid.

Jan Tore skjørshammer

Personalsjef

Nedre Eiker kommune
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Tlf. innbyggerkontakten: 32 23 25 00