Alle søknader må sendes via rekrutteringssystemet WebCruiter. Du finner link til søknadsskjema i stillingsannonsene. Vi kan dessverre ikke ta i mot åpne søknader.

Her finner du oversikt over alle ledige stillinger i kommunen.

Tittel Avdeling Type
Kan dette bli sykepleierstillingen din? Institusjonstjenester Fast
Kan dette bli fagsykepleierstillingen din? Institusjonstjenester Fast
Helgestilling til hjemmetjenesten Hjemmetjenesten Deltid
Vernepleier/Miljøterapeut 100% Fast Tjenester til funksjonshemmede Fast
Helsefagarbeider 65% Tjenester til funksjonshemmede Fast
Sykepleier til hjemmetjenesten Tjenester til hjemmeboende Fast
Sykepleier korttid Bråta helse og aktivitetssenter Tjenester til hjemmeboende Fast
Sykepleier/ vernepleier 2 faste 80- 100%-stillinger- Avdeling psykisk helse Helsetjenester Fast
Rask psykisk helsehjelp- 100% stilling Helsetjenester Engasjement

Det er personalseksjonen som har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske personalarbeid.

Jan Tore skjørshammer

Personalsjef

Nedre Eiker kommune
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Tlf. innbyggerkontakten: 32 23 25 00