Alle søknader må sendes via rekrutteringssystemet WebCruiter. Du finner link til søknadsskjema i stillingsannonsene. Vi kan dessverre ikke ta i mot åpne søknader.

Her finner du oversikt over alle ledige stillinger i kommunen.

Tittel Avdeling Type
Regnskapsmedarbeider Regnskapsavdelingen Fast
Vikarliste assistenter/fagarbeidere i skole, barnehage og SFO, vår 2018 Oppvekst og kultur Vikariat
Vikarliste lærere Nedre Eiker, vår 2018 Oppvekst og kultur Vikariat
Konsulent barnehage, merkantile oppgaver, 100 % fast stilling Oppvekst og kultur Fast
IP - koordinator Tjenestetildeling og samordning Deltid
Ledig stilling som palliativ/kreftsykepleier Bråta intermediær Vikariat
Ledig vikariat som hjelpepleier/helsefagarbeider i 93 % stilling. Lag 1 - Hjemmetjenester nord Vikariat
Sommervikarer institusjonstjenesten Institusjonstjenester Sesongarbeid
Helsefagarbeider Evjeløkka institusjon/avlastning Deltid
Barnevernspedagog/Sosionom/Vernepleier Evjeløkka institusjon/avlastning Vikariat
Helsefagarbeider Evjeløkka bofellesskap Deltid
Miljøterapeut Flisa Vikariat
Vernepleier 100% Flisa Fast
Byggesaksbehandler Tekniske tjenester Fast

Det er personalseksjonen som har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske personalarbeid.

Jan Tore skjørshammer

Personalsjef

Nedre Eiker kommune
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Tlf. innbyggerkontakten: 32 23 25 00