Alle søknader må sendes via rekrutteringssystemet WebCruiter. Du finner link til søknadsskjema i stillingsannonsene. Vi kan dessverre ikke ta i mot åpne søknader.

Her finner du oversikt over alle ledige stillinger i kommunen.

Tittel Avdeling Type
Vikarliste assistenter/fagarbeidere i skole, barnehage og SFO, vår 2017 Nedre Eiker kommune Vikariat
Vikarliste lærere Nedre Eiker, vår 2017 Oppvekst og kultur Vikariat
Undervisningsinspektør, 100 % fast stilling Eknes ungdomsskole Fast
Ønsker du deg en spennende jobb? Vi har 2 ledige saksbehandlerstillinger. Barnevern Heltid
Personlig assistent BPA Tjenestetildeling og samordning Vikariat
Ledige sykepleierstillinger i hjemmetjenesten, faste og vikariat Lag 1 - Hjemmetjenester nord Vikariat
Ledig vikariat som helsefagarbeider/hjelpepleier, 75 % stilling Lag 1 - Hjemmetjenester nord Vikariat
Sommervikarer institusjonstjenesten Solberglia demens Vikariat
Fastlege Helsetjenester Fast
Prosjektleder/Ingeniør VA Tekniske tjenester Fast

Det er personalseksjonen som har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske personalarbeid.

Jan Tore skjørshammer

Personalsjef

Nedre Eiker kommune
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Tlf. innbyggerkontakten: 32 23 25 00