Hei. Personalkontoret har fått melding om at du har valgt å avslutte ditt arbeidsforhold med kommunen. Vi vil over tid forsøke å få mer kunnskap om årsakene til at ansatte velger å slutte i kommunen. Dette for at vi ønsker å forbedre oss på de områdene hvor det lar seg gjøre. Vi håper derfor at du besvarer denne korte og anonyme undersøkelsen.

På forhånd takk, og lykke til videre.

Etat
Antall år ansatt i Nedre Eiker kommune
Årsak til at du har valgt å si opp stilling (Flere valg mulig)
Vil du anbefale Nedre Eiker kommune som arbeidsgiver for dine nærmeste venner?