AvtaleGiro er en banktjeneste for automatisk betaling av dine faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato.

Typiske regninger er kommunale avgifter, barnehage, SFO og andre tjenester fra kommunen. Alle banker i Norge tilbyr tjenesten.

AvtaleGiro trekk vil bli varslet på kontoutskriften din, eller direkte fra betalingsmottaker. Når du ser dette varslet første gang, betyr dette at avtalen om å betale med AvtaleGiro er på plass i banken din. Da vil neste, og følgende regninger automatisk bli betalt med AvtaleGiro. Enklere kan det ikke bli.

PS! Vi anbefaler at du setter maksimum beløpsgrense per måned for å ta høyde for eventuelle fremtidige prisjusteringer. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det faktiske fakturabeløpet.

Slik kommer du i gang med AvtaleGiro for kommunale regninger

AvtaleGiro er en tjeneste alle banker tilbyr. Du kan derfor logge deg på denne fellessiden for alle banker for å tegne AvtaleGiro. Nettsiden gir deg oversikt over hvilke regninger du kan motta som eFaktura og de som du kan betale med AvtaleGiro. 

Du kan også ta kontakt med banken din for å inngå en avtale. Husk å finne frem avtalekidnummer, som står på tilsendt faktura. Avtalekidnummer for kommunale regninger kan også fås ved å kontakte kommunen.

Kommunen kan være behjelpelig med å fylle ut avtale om AvtaleGiro. Formular kan fås hos oss. Avtalen må leveres til banken din.

Ønsker du å lese mer om AvtaleGiro, gå inn på www.avtalegiro.no. AvtaleGiro kan også velges i kombinasjon med eFaktura.