Her kan du laste ned delegasjonsreglementet i Nedre Eiker kommune: