Kommunikasjon med organisasjoner og innbyggere skal være digital gjennom Altinn, Digipost eller e-Boks.

Nedre Eiker kommune arbeider aktivt med å digitalisere tjenestene. Dette er et ledd i vår strategi om bedre service og raskere svar til våre innbyggere. Det er også et viktig ledd i prosessen for døgnåpen kommune.

  • Altinn: Kommunen sender en del post (ikke fakturaer) til innbyggere og organisasjoner via deres digitale postkasse i Altinn. I praksis vil det si at dokumenter (unntatt fakturaer) som kommunen sender deg, ligger samme sted som blant annet selvangivelsen. Du kan logge deg inn i Altinn ved bruk av enten MinID, BankID (kodebrikke fra nettbanken), Buypass eller Comfides. Du vil få en SMS eller e-post med beskjed når du har mottatt brev fra kommunen, forutsatt at du har lagt inn ditt mobilnummer/e-postadresse i Altinn. Lenke til innloggingssiden til Altinn

  • Digipost eller e-Boks: Fra juni 2017 får de som ikke har eFaktura eller AvtaleGiro, kommunale fakturaer via Digipost eller e-Boks. Her må du selv sørge for at din digitale postboks er satt opp med at du skal få varsel. De som har eFaktura eller AvtaleGiro vil få fakturaen i nettbanken/banken som før.
    Lenke til innloggingside for Digipost
    Lenke til innloggingsside for e-Boks

Oppdater kontaktinformasjonen din

Når kommunen sender et brev til deg, blir du varslet på det mobilnummeret eller den e-postadressen som du har lagt inn i det felles nasjonale kontaktregisteret som administreres av DIFI. Følg denne linken til norge.no for å sjekke at kontaktinformasjonen din er korrekt.

Vil du ha brevet tilsendt i posten?

Hvis du leser posten i din meldingsboks i Altinn, vil den ikke bli sendt på annen måte. Brev fra det offentlige kan lagres i Altinn. Det er ubegrenset lagringstid.

Hvis du ikke har lest posten i Altinn i løpet av to virkedager, vil brevet bli skrevet ut og sendt deg via Posten.

NB! Digipost og e-Boks har ikke en utskriftsløsning som nevnt over. Du må derfor sørge for å følge med i disse digaitale postboksene selv.

Har jeg rett til å reservere meg?

Som privatperson har du rett til å reservere deg mot elektronisk post. Følg denne linken til norge.no for å reservere deg. Hvis du reserverer deg, vil du motta all post direkte i postkassen. Firmaer har ingen reservasjonsrett.

Varslingstjeneste for firma/virksomhet i Altinn

For alle typer virksomheter er det viktig at det blir registrert en varslingstjeneste med mobilnummer eller e-postadresse for varsling når nye meldinger blir mottatt.

Normalt er det daglig leder som er registrert som bruker i Altinn og posten håndteres av andre. For å gi tilgang til firmaets meldingsboks i Altinn, er det nødvendig å gi spesiell tilgang til personer som har denne oppgaven.

Bedre service

Det er vår målsetting at digital utsending av post skal gi bedre service til innbyggerne, næringsliv og andre virksomheter gjennom økt elektronisk samhandling. Digital post gjør at mottakeren får svaret raskere og at dokumenter er tilgjengelige uavhengig av åpningstid og hvor mottakeren befinner seg. I tillegg er den digitale utsendelsen kryptert, slik at ikke uvedkommende kan lese den.