Her finner du en oversikt over kommunens foretak, stiftelser hvor kommunen oppnevner styrerepresentanter, samt deltakelse i interkommunale samarbeid og selskaper av ulik type. I tillegg til foretak og stiftelser, har kommunen eierposter og deltar i: Vertskommunesamarbeid, samarbeid etter kommunelovens § 27, interkommunale selskaper (IKS), aksjeselskaper og andelslag m.m.

Kommunale foretak

 • Hermansenteret Nedre Eiker KF

Vertskommunesamarbeid

 • Felles lønningskontor for Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier
 • Skatteoppkreveren i Eiker
 • Vertskommunesamarbeid utslipp av avløpsvann fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse
 • Avlastningsbolig for Øvre Eiker og Nedre Eiker
 • Aktivitetssenter Øvre Eiker og Nedre Eiker

Samarbeid etter kommunelovens § 27

 • Kommuneadvokatsamarbeidet i Drammensregionen
 • Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn
 • Krisesenteret i Drammensregionen
 • D-IKT, Drammensregionens IKT-samarbeid

Interkommunale selskaper

 • Drammensregionens Brannvesen IKS
 • Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
 • Glitrevannverket IKS
 • Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS
 • Vestviken 110-sentral IKS
 • Buskerud Kommunerevisjon IKS
 • Legevakta Drammensregionene IKS

Aksjeselskap

 • Enter Kompetanse AS
 • Vinn Industri Drammen AS
 • Solberg Sport og Kultursenter AS
 • Eiker Vekst AS
 • Vardar AS (B-aksjer)
 • Nedre Eiker kultur og Næringsutvikling AS
 • Mjøndalen Sport og Kultursenter AS
 • EB Nett AS
 • EB Kraftproduksjon AS (Gjeldsbrevskraft)
 • Papirbredden Innovasjon AS
 • Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS

Andelslag

 • Biblioteksentralen AL
 • AL Viken Skog BA

Stiftelser

 • Fossesholm (eiendomsstiftelse)
 • Nedre Eiker Boligstiftelse
 • Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling
 • Stiftelsen Portåsen (eiendomsstiftelse)
 • Stiftelsen Verkstedet, Industri- og kulturhistorisk senter

Annet

 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Hassel Fengsel Eiendom (Sanssouci)

Eierskapsmelding

Kommunen utarbeidet i 2010 en eierskapsmelding (pdf). Denne legger grunnlaget for overordnet eierskapspolitikk, og prinsipper, strategier og rutiner for utøvelse av godt og aktivt eierskap.

Styremedlemmer

På siden Styrer, råd og utvalg kan du se hvem som utgjør styremedlemmer etc. i aksjeselskaper, stiftelser og kommunale foretak oppnevnt av kommunestyret.