Alle trykksaker som gis ut av eller for Nedre Eiker kommune skal følge gitte anvisninger i profilhåndboken.

Profilhåndbok

Last ned Nedre Eiker kommunes profilhåndbok

Logoer

Nedre Eikers kommunevåpen skal ikke endres verken når det gjelder tegning, proporsjoner eller farger. Kommunen har i hovedsak tre versjoner av sin logo:

Våpenskjold, kommunenavn og visjon: 

Våpenskjold og kommunenavn: 

Kontakt informasjonsansvarlig Cathrina de Lange på e-post  hvis du har spørsmål om profilhåndboka, bruk av kommunens logo etc.