Her kan du søke etter post fra de siste tre månedene.

Postlisten/postjournalen inneholder alle dokumenter som er sendt til eller fra kommunen, med unntak av personal- og rekrutteringssaker samt X-notater. Ønsker du innsyn i disse, kan du kontakte sentralarkivet på 32 23 25 00.

I vår postliste kan du søke etter dokumenter fra vårt sak-/arkivsystem. Dokumenter kommer på postlisten to dager etter de er journalført (registrert inn i systemet).

Offentlighetsloven slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Dokumentene eller opplysninger i dem er unntatt fra offentlighet bare dersom unntaket har hjemmel i lov eller forskrift med hjemmel i lov. Det som i hovedsak er untatt er alle klientsaker og ellers sensitive personopplysninger.

Hvordan søke i postlistene

  • Når du søker i postlisten vil du få opp en liste med dokumenter som stemmer med søket ditt.
  • Klikker du på tittelen på et dokument vil du få opp en side med flere detaljer om dokumentet.
  • Der er det også en lenke "Bestill innsyn i dokument via e-post" som kan brukes for å bestille.

Henvendelser om innsyn skal besvares innen 3 virkedager. I henhold til offentlighetsloven § 32 regnes det som avslag hvis den som ber om innsyn ikke får svar innen 5 dager. Offentlighetsloven § 31 krever at et avslag skal være skriftlig og begrunnet.

Vertskommunesamarbeid med Svelvik kommune for plan- og byggesaksområdet

Fra 1. september behandles plan- og byggesaker for Svelvik av Nedre Eiker kommune. Post tilknyttet plan- og byggesaker i Svelvik finnes på Svelvik sin innsynsløsning.