Budsjett

Årsrapport og regnskap

Her finner du økonomiske rapporter (årsmelding) fra Nedre Eiker kommune.

Finansreglement for Nedre Eiker

Finansreglement for kommunen ble vedtatt av kommunestyret 15. desember 2010.

Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte sommeren 2009 en ny forskrift om finansforvaltning for kommunene. Forskriften regulerer kravene til kommunes reglement, rutiner og rapportering på området, og den tydeliggjør ansvarsavdelingen mellom lokalpolitikerne og administrasjonen.

Du finner reglementet her: