Budsjett og økonomiplan

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019–22

Årsrapport og regnskap

Her finner du økonomiske rapporter (årsmelding) fra Nedre Eiker kommune.

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning

Reglementet ble vedtatt av kommunestyret 20. juni 2018.