Oversikt over de største og viktigste prosjektene i Nedre Eiker kommune

Kommunereformen 

Kommunesammenslåing mellom Nedre Eiker, Drammen og Svelvik

Større planarbeid 

Områdeplan for Mjøndalen sentrum

Vei og bane

Bane Nor - Dobbeltspor Gulskogen-Hokksund

Bane Nor - Stasjonsplaner for Mjøndalen Stasjon

Buskerudbyen - Buskerudbypakke 2

Statens vegvesen - Buskerudbypakke 2

Statens vegvesen - Midtdeler E134 Mjøndalen-Langebru

Offentlige bygg

Veiavangen ungdomsskole, trinn II

Krokstad sykehjem

Langløkka barnehage

Åsen barnehage