I desember 2018 vedtok kommunestyret å oppføre heldøgns omsorgsplasser (sykehjem og omsorgsboliger) på Brekkejordet.

  • Estimert totalkostnad: 707 millioner kroner
  • Estimert ferdigstillelse: år 2023

Andelen eldre over 80 år vil øke kraftig fra 2020-2040, noe som vil legge et stort press på behovet for boliger med heldøgns tjenester i Nye Drammen. Nedre Eiker kommune har i dag en dekningsgrad på 12,5 %, det vil si at kommunen kan tilby sykehjemsplass til 12,5 % av de eldre over 80 år. Landsgjennomsnittet i sammenlignbare kommuner er dekningsgraden 16,4 %.

For planlegging av nye heldøgns omsorgsplasser i Krokstadelva har rådmannen lagt til grunn en dekningsgrad på 14 %. Med en slik dekningsgrad vil Nedre Eiker kommune ha behov for 24 sykehjemsplasser allerede i perioden fram til 2020. I perioden 2018-2030 vil Nedre Eiker kommune ha et behov for å få etablert 120 nye heldøgns omsorgsplasser.

Det er også et ønske om å avvikle Solberglia sykehjem (57 plasser) på grunn av at det er et strukturelt ineffektivt sykehjem. Av den grunn er det reelle behovet for nye sykehjemsplasser i Nedre Eiker kommune 177 plasser.

Les mer om prosjektet i sakspapirene fra kommunestyret: