Formål: Bærekraftig arealutvikling og et attraktivt sted å bo og virke

Områdeplan for Mjøndalen sentrum har to hovedformål: å legge til rette for bærekraftig arealutvikling og gjøre Mjøndalen til et attraktivt sted å bo og virke.

Illustrasjoner

Ill. av Maria Brysina

Storgata sett fra stasjonen

Torget sett fra Jernbanegata

 Torget sett fra Kiwi

Behandling og kunngjøringer

Planen ble 1.gangsbehandlet i Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester 20.06.2018, og har vært til offentlig ettersyn i perioden 28.06.2018 – 06.09.2018.

Fremdrift

Det jobbes nå med å gjennomgå og svare ut merknader og innsigelser. Rådmannen har som mål å få planen ferdigbehandlet i løpet av 2018, avhengig av om innsigelsene løses.

Relevante dokumenter i saken: