Trinn II innebærer rivning av bygningsmassen fra 1960 og 1992 (bygg A og B), oppføring av nytt skolebygg med idrettshall og aula, bygging av parkeringskjeller, samt oppgradering av utearealene.

Veiavangen ungdomsskole vil ved utbygging av trinn II få fullverdige arealer for seks klasser per trinn (seks paralleller). Idrettshallen vil få tre flater, og aktivitetsflate på 25 x 45 som muliggjør idretter som håndball, innebandy, basketball med flere. Aulaen vil dekke skolen behov for samlingsarealer, og være til bruk for kulturelle aktiviteter og arrangementer på kveldstid og i helgene.

Kalkulert kostnad for bygging av trinn II er kr 260 millioner inkl. mva.

Les mer om utbyggingsprosjektet i sakspapirene fra kommunestyrets behandling 31. oktober 2018 (sak PS 0071/18)