Truls Hvitstein

Rådmann

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom den politiske styringen og utøving av tjenester, personal- og økonomiforvaltning. Her kan du lese om rådmannen og hans ledergruppe.

Rådmann i Nedre Eiker kommune er Truls Hvitstein. Han har kontor i rådhuset i Mjøndalen, hvor resten av sentraladministrasjonen og ledelsen i etatene er lokalisert. Hvitstein tiltrådte som rådmann i mars 2016. Hvitstein har solid erfaring fra kommunal ledelse. Han har vært personal- og organisasjonssjef i Stokke kommune siden 2009. Fra 2007–2009 var han kommunalsjef i Andebu kommune. Fra 2001–2007 jobbet han som personal- og utviklingssjef i Holmestrand.

Ledergruppen

Består av rådmannen, kommunalsjefer, personalsjef og økonomisjef.

Hege Rokke

Kommunalsjef helse og omsorg

Hege Rokke har vært kommunalsjef for helse og omsorg siden april 2015. Hun er utdannet sykepleier og har i tillegg lederutdanning både fra Folkeuniversitetet og BI. Etter å ha jobbet som sykepleier begynte Rokke i 1992 i Drammen kommune. Der hadde hun ulike lederstillinger i institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg samt var involvert i bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Rokke er en pådriver for tjenesteutvikling og innovasjon blant annet knyttet til demensomsorg, velferdsteknologi og hverdagsmestring/rehabilitering.

Siri Skøien

Kommunalsjef tekniske tjenester

Siri Skøien tiltrådte som kommunalsjef for tekniske tjenester i mai 2012. Hun er utdannet jurist og kom fra en stilling som seniorrådgiver i juridisk seksjon i Jernbaneverket. Skøien har variert og solid erfaring fra tidligere stillinger i stat og kommune. Hun har blant annet vært rådgiver/advokat i rådmannens stab og i eiendomsforvaltningen i Asker kommune og daglig leder i Asker Eiendomsutvikling AS.

Siri Sørensen

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Siri Sørensen har vært kommunalsjef for oppvekst og kultur siden 2009. Etter endt lærerutdanning gjennomførte hun bedriftsøkonomstudiet ved Handelshøyskolen BI og var ferdig utdannet i 1986. Fram til 1989 jobbet hun hos importøren av Nissan. Hun har fartstid i Nedre Eiker kommune siden da med ulike roller innen skole: lærer og undervisningsinspektør ved Mjøndalen skole, rektor ved Åsen og senere Solberg skole.

Jan Tore Skjørshammer

Personalsjef

Jan Tore Skjørshammer har vært personalsjef i Nedre Eiker kommune siden februar 2010. Han har hatt ulike kommunale og statlige lederstillinger siden 1997. Skjørshammer har 6 års høyskole- og universitetsutdannelse innenfor fagområdet personal- og organisasjonsutvikling og juss.

Liv Østberg

Økonomisjef

Liv Bermingrud Østberg tiltrådte som økonomisjef i desember 2008. Hun har 5-årig utdannelse som siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, med innkjøp og logistikk som spesialiseringsretning. I 1999–2006 var hun økonomikonsulent for etat helse og omsorg før hun gikk over til spesialkonsulentstilling i sentraladministrasjonen. Tidligere jobber har vært innen salg- og service i ulike bransjer som bil, grafisk, forsikring og arkiv.