Truls Hvitstein

Rådmann

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom den politiske styringen og utøving av tjenester, personal- og økonomiforvaltning. Her kan du lese om rådmannen og hans ledergruppe.

Rådmann i Nedre Eiker kommune er Truls Hvitstein. Han har kontor i rådhuset i Mjøndalen, hvor resten av sentraladministrasjonen og ledelsen i etatene er lokalisert. Hvitstein tiltrådte som rådmann i mars 2016. Hvitstein har solid erfaring fra kommunal ledelse. Han har vært personal- og organisasjonssjef i Stokke kommune siden 2009. Fra 2007–2009 var han kommunalsjef i Andebu kommune. Fra 2001–2007 jobbet han som personal- og utviklingssjef i Holmestrand.

Ledergruppen

Består av rådmannen, kommunalsjefer, personalsjef og økonomisjef.

Erik Mathiassen

Kommunalsjef tekniske tjenester (kst.)

Erik Mathiassen har vært konstituert som kommunalsjef siden april 2019. Mathiassen er opprinnelig skogbruksutdannet, og har i tillegg gjennomført tilleggsutdanninger innenfor pedagogikk, organisasjon og ledelse samt eiendomsfag ved bl.a. NLH, Handelshøyskolen BI, Høyskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo. Fra 1994 var han skogbestyrer med ansvar for Kommuneskogene og friluftsliv. I 2007 ble Mathiassen eiendomssjef, men beholdt ansvaret for Kommuneskogene. I 2010 fikk han også ansvar for kommunale boliger, og for virksomhet bygningsdrift og vedlikehold.

Sudhir Sharma

Kommunalsjef helse og velferd (kst.)

Sudhir Sharma har vært virksomhetsleder for Tjenester til hjemmeboende siden 2017. Han er utdannet vernepleier fra Høyskolen i Lillehammer og har gjennomført en rekke videreutdanninger, blant annet mastergrad innenfor administrasjon, innovasjon og ledelse, og mastergrad innenfor klinisk helsearbeid fra Universitetet i Sørøst-Norge. Han har i tillegg videreutdanninger innenfor helserett, geriatrisk helsearbeid, veiledning og coaching, samfunnsplanlegging og demokrati. Frem til 2017 jobbet han i Sandefjord kommune som leder innen etat helse, sosial og omsorg. Han har også arbeidet klinisk innenfor ulike helsefaglige områder og har bred kompetanse innenfor kommunalhelsetjenesten.

Siri Sørensen

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Siri Sørensen har vært kommunalsjef for oppvekst og kultur siden 2009. Etter endt lærerutdanning gjennomførte hun bedriftsøkonomstudiet ved Handelshøyskolen BI og var ferdig utdannet i 1986. Fram til 1989 jobbet hun hos importøren av Nissan. Hun har fartstid i Nedre Eiker kommune siden da med ulike roller innen skole: lærer og undervisningsinspektør ved Mjøndalen skole, rektor ved Åsen og senere Solberg skole.

Jan Tore Skjørshammer

Personalsjef

Jan Tore Skjørshammer har vært personalsjef i Nedre Eiker kommune siden februar 2010. Han har hatt ulike kommunale og statlige lederstillinger siden 1997. Skjørshammer har 6 års høyskole- og universitetsutdannelse innenfor fagområdet personal- og organisasjonsutvikling og juss.

Liv Østberg

Økonomisjef

Liv Bermingrud Østberg tiltrådte som økonomisjef i desember 2008. Hun har 5-årig utdannelse som siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, med innkjøp og logistikk som spesialiseringsretning. I 1999–2006 var hun økonomikonsulent for etat helse og omsorg før hun gikk over til spesialkonsulentstilling i sentraladministrasjonen. Tidligere jobber har vært innen salg- og service i ulike bransjer som bil, grafisk, forsikring og arkiv.