Personalseksjonen har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske personalarbeid. Det er lederne i de ulike resultatenhetene som har ansvar for utøvelsen av personalpolitikken og det praktiske personalarbeidet. Vi arbeider på tvers av kommunes etater og virksomheter og er en pådriver for at personalarbeidet ses i sammenheng med det overordnede planarbeidet på andre områder.

Andre ansvarsområder er:

 • Overordnede personalpolitiske retningslinjer og arbeidsgiverpolitikk
 • Lønnsforhandlinger
 • Pensjon
 • Forsikring
 • HMS/IA-arbeid
 • Lærlinger
 • Rekruttering
 • Organisasjonsutvikling
 • Kompetanseutvikling
 • Rådgivning i forhold til Hovedtariffavtale, Hovedavtale, lov og regelverk
 • Rådgivning/bistand i vanskelige personalsaker
 • Undersøkelser

Personalseksjonen består videre av to virksomheter. Disse er:

 • Informasjon og service
 • Lønn