Nedre Eiker kommune videredistribuerer ikke personopplysninger til andre aktører uten brukerens samtykke, utover det som måtte følge av normal indeksering av søkemotorer og andre normale automatiske nettjenester. 

Nedre Eiker kommune forbeholder seg retten til, i tråd med personopplysningslovens § 16 b, å videresende informasjon om brukere til politiet eller andre offentlige myndigheter der det er mistanke om kriminalitet.