Personvern og sikkerhet er viktig for oss. Vi har satt i gang et systematisk arbeid for å tilpasse oss de nye reglene.

Kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Fra 25. mai 2018 trer en ny personopplysningslov - også kalt GDPR - i kraft i alle kommuner i EØS-området. Kommuner og firmaer har bare lov å behandle personopplysninger om deg dersom ett av følgende vilkår er oppfylt

  • det er krav om det i lov eller forskrift
  • kommunen skal sikre en rettighet du har
  • du har gitt klart samtykke til det

Når kommunen behandler personopplysninger, skal du (den registrerte) alltid få vite hvilke data som behandles, hva opplysningene brukes til, og når opplysningene blir slettet. Det betyr blant annet at du har rett til

  • at bruken av dine personopplysninger blir begrenset mest mulig
  • å få innsyn i hvilke personopplysninger som behandles om deg innen 30 arbeidsdager
  • å korrigere opplysninger hvis de ikke er korrekt
  • å protestere mot behandlingen (dersom formålet er å markedsføre tjenester)

Datatilsynet gjennomgår dine rettigheter

Dersom du vil klage over noe som gjelder behandlingen av dine personopplysninger, kan du henvende deg til kommunens personvernombud, eller du kan klage til Datatilsynet.

Hovedreglene i forordningen finnes hos Datatilsynet
Lovteksten (forslag til ny personopplysningslov)