Flaggreglement for Nedre Eiker kommune, vedtatt i formannskapet 8. juni 2005.

Det skal flagges fra rådhuset, samfunnshuset, Folkets Hus, Batteriet, Mjøndalen bru og brannstasjonen på alle offentlige flaggdager.

I tillegg skal det flagges ved stortings- og kommunevalg og når regjeringen av andre årsaker bestemmer det.

Flagget skal heises kl. 08.00 i månedene mars–oktober og kl. 09.00 i vintermånedene. Flagget skal fires ved solnedgang, men aldri senere enn kl. 21.00.

Flagging fra andre offentlige bygninger

På 1. mai og 17. mai skal det flagges fra alle skoler og andre kommunale eiendommer med flaggstang. Flagging utover dette vil være fritt for den enkelte virksomhet.

Flagging ved begravelser

Det skal flagges på rådhuset når ansatte i Nedre Eiker kommune blir gravlagt/bisatt. Likeledes skal det flagges ved begravelser for folkevalgte som er medlemmer/varamedlemmer i kommunale utvalg. Det skal også flagges fra skoler og andre offentlige bygninger som er berørt av begravelsen.

Ved sorgmarkeringer skal flagget først heises til topps og deretter fires en tredjedel fra toppen av flaggstangen. Flagget heises på hel stang umiddelbart etter at begravelsen/bisettelsen har funnet sted.

Ansvar for flagging

Brannvesenet har ansvaret for at flagging gjennomføres på rådhuset, Mjøndalen bru, Folkets Hus, samfunnshuset, Batteriet og brannstasjonen. Ansvaret for øvrig flagging påhviler den enkelte virksomhetsleder.