Informasjon om arbeidet med å danne Nye Drammen finner du på nettsiden nyedrammen.no

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat er direkte underlagt ordfører og kommunestyret. Politisk sekretariat dekker de praktiske sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, planutvalget og andre politiske utvalg i henhold til gjeldende reglement.

Ine Helen Haugan

Fagansvarlig Politisk sekretariat

Tlf: 32 23 25 25 Mob: 990 33 896

Postadresse:
Nedre Eiker kommune
Politisk sekretariat
Pb 399, 3051 MJØNDALEN

Besøksadresse:
Rådhuset
Gamle Rådhusgata 2,
Mjøndalen