Politisk sekretariat

Politisk sekretariat er direkte underlagt ordfører og kommunestyret. Politisk sekretariat dekker de praktiske sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, planutvalget og andre politiske utvalg i henhold til gjeldende reglement.

Ine Helen Haugan

Fagansvarlig Politisk sekretariat

Tlf: 32 23 25 25 Mob: 990 33 896

Nan Heidi Hansen

Konsulent

Tlf: 32 23 25 22

Postadresse:
Nedre Eiker kommune
Politisk sekretariat
Pb 399, 3051 MJØNDALEN

Besøksadresse:
Rådhuset
Rådhusgata 2,
Mjøndalen