Nedre Eiker går fra 1. januar 2020 sammen med Drammen og Svelvik. Den nye kommunen skal hete Drammen kommune. I oktober, november og desember vil de tre kommunene ha en ordfører hver, i tillegg til ordføreren for den nye kommunen. De folkevalgte i de tre eksisterende kommunene skal ikke vedta ny politikk i perioden. Det nye kommunestyret skal ha flere møter før årsskiftet og vil vedta politikk som skal gjelde fra 1. januar 2020.

Politisk sekretariat Nedre Eiker kommune

Politisk sekretariat er direkte underlagt ordfører og kommunestyret. Politisk sekretariat dekker de praktiske sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, planutvalget og andre politiske utvalg i henhold til gjeldende reglement.

Ine Helen Haugan

Fagansvarlig Politisk sekretariat

Tlf: 990 33 896

Postadresse:
Nedre Eiker kommune
Politisk sekretariat
Pb 399, 3051 MJØNDALEN

Besøksadresse:
Rådhuset
Gamle Rådhusgata 2,
Mjøndalen