Oversikt over partier som er representert i Nedre Eiker kommunestyre. Her finner du lenker til partienes nettsider og eventuelt Facebook-sider.

Arbeiderpartiet

Kristelig Folkeparti

Venstre

Høyre

Fremskrittspartiet

Sosialistisk Venstreparti

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet