Den 10. august 2017 starter den ordinære forhåndsstemmegivningen.

Du kan forhåndsstemme frem til og med 8. september. Du kan forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune.

I Nedre Eiker foregår forhåndsstemmingen på biblioteket i Mjøndalen.