Valgdirektoratets nettside inneholder informasjon om gjennomføringen av Stortingsvalget og Sametingsvalget.