Nedre Eiker kommune ligger i hjertet av Østlandet. Innenfor omtrent én times kjøring fra kommunen når du alt som det sentrale østlandsområdet har å tilby.

Drammens Tidendes lesere har talt: 125 gode grunner til å digge Nedre Eiker!

Drammenselva deler kommunen i to, og kommunen grenser til Drammen og Lier i øst, og Øvre Eiker og Modum i vest. Det er lett tilgang til flotte turområder på begge sider av elva.

Nedre Eiker har en ung befolkning med mange barnefamilier. Befolkningen øker med ca. 1,5 % årlig og per 1. januar 2015 var vi ca. 24 400 innbyggere i kommunen. Målt etter antall innbyggere er kommunen nr. 44 blant landets kommuner.

Kommunen legger stor vekt på barn og unges oppvekstvilkår. Idrett og kulturaktiviteter står sterkt i kommunen, med mange aktive lag og foreninger og flotte idrettsanlegg. Det er et godt samarbeid mellom frivillige, kommunen og næringslivet, noe som er en styrke for å få løst oppgaver i fellesskap. Kommunen har satset stort på en moderne omsorgstjeneste, hvor en kombinasjon mellom rehabilitering, omsorgsboliger, sykehjem, aktivitetssentere og hjemmetjeneste har blitt en suksess.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet har tre eikeblad i gull, stilt to over ett, mot rød bakgrunn. Motivet gjenspeiler navnet Eiker, som kommer av trenavnet eik.

Litt historie

  • 1. juli 1885 ble Nedre Eiker egen kommune (skilt ut av Eker kommune).
  • Nedre Eiker var en industrikommune, hvor papir og cellulose utgjorde de store arbeidsplassene (avviklet på slutten av 1960-tallet/begynnelsen av 1970-tallet).
    • Solberg spinneri var også en stor arbeidsplass. Spinneriet ble startet opp 1818 av Hans Nilsen Hauge.
    • Trelleborg Offshore produserte tidligere blant annet Viking-gummistøvler. I dag er bedriften leverandør av avanserte gummielementer til offshore, skipsfart og bilindustrien.
  • Nedre Eiker har utviklet seg til å bli et regionalt handelssenter i vid forstand. Buskerud Storsenter har vært førende i denne utviklingen. På Orkidehøgda i Mjøndalen er det også etablert mange store handelsbedrifter.
  • Nedre Eiker er den kommunen som har registrert flest viltvoksende arter av orkidéer. Det er funnet 24 arter av totalt 37 i Norge.
  • Dikteren Herman Wildenvey er født på gården Portåsen i Mjøndalen i 1885. Portåsen er i dag et kultursted.

Les mer om vår lokalhistorie på Eiker Arkivs nettsider.

Bilder fra Nedre Eiker