Kommunestyret i Nedre Eiker vedtar hvert år hvor mange flyktninger som skal bosettes i kommunen. Flyktningtjenesten har, i samarbeid med mange av kommunens tjenester og virksomheter, ansvar for gjennomføring av vedtaket.

Flyktningtjenesten har ansvaret for mottak og bosetting, samt tilbud, koordinering og oppfølging av introduksjonsprogram.

Mer om tilbudet i flyktningtjenesten

Kontaktinformasjon

Flyktningtjenestens sentralbord: 32 23 25 35

Flyktningkonsulenter:

  • Anette Fuglevik, tlf. 409 06 233 
  • Gengarani Ramanathan, tlf. 902 68 403 
  • Lena Jacobsen, tlf. 409 06 236 
  • Tone Dalby, tlf. 409 06 234 
  • Cathrine Høy, tlf. 905 50 152
  • Marina Lilleaas, tlf. 409 15 506

Virksomhetsleder:

Eva Baustad, tlf. 901 30 343 

Flyktningehelsesøster:

Beth Sveen, tlf. 415 73 437

Myrabakken bofellesskap 

Avdelingsleder: 

Linda Ingofsdottir, tlf. 470 51 380

Vakttelefon Myrabakken: 409 07 082 / 409 07 083

Telefon

32 23 25 35 (Flyktningstjenestens sentralbord)

E-post

Besøksadresse

Arbeidergata 28
3050 Mjøndalen