Barnehagen har 65 plasser fordelt på fire avdelinger for barn fra 0–6 år

Barnehagens virksomhetsleder er Trude Lieng. Mail: . Tlf: 32 23 61 50.

Avdelinger: 

  • Marihøna 12 plasser for barn i alderen 0–3 år. Tlf: 409 15 518. 
  • Kulpen 12 plasser for barn i alderen 1–3 år. Tlf: 409 15 516. 
  • Ekornstua 18 plasser for barn i alderen 3–6 år. Tlf: 409 15 517. 
  • Dammen 24 plasser for barn i alderen 3–6 år. Tlf: 409 15 515.