Barnehagen har 3 avdelinger med til sammen 56 heldagsplasser.

Barnehagens virksomhetsleder er Hege Snekkestad. E-post , tlf. 32 23 84 41/ 906 83 175

Assisterende styrer: Trude Rugland Nilsen. E-post

Avdelinger og pedagogiske ledere: 

 • Sola: Avdelingen har 24 plasser for barn over 3 år. Pedagogiske ledere: Marianne Gjessing Skogly og Elin Korsgård.
  Assistenter/fagarbeidere: Fatma Maridady, Yvonne Smedstad og Arijeta Hadzihmetovic
  Lærling: Julie Kaspersen.
  Tlf: 46 83 14 37

 • Stjerna: Avdelingen har 18 plasser for barn under 3 år. Pedagogiske ledere: Silje Aadnevik og Inger Elisabeth Haugaasen (Lisa)
  Assistenter/fagarbeidere: Anne Gry Holst, Anne Berit Husmoen og Rita Johansen
  Tlf: 46 82 76 79

 • Månen: Avdelingen har 18 plasser for barn under 3 år. Pedagogiske ledere: Trude R. Nilsen og Kaja Olsen
  Assistenter/fagarbeidere: Margrethe Hegstad, Nina Kristin Eriksen, Arijeta Hadzihmetovic
  Tlf: 46 82 45 61