Barnehagen har fire avdelinger med til sammen 76 heldagsplasser.

Barnehagens fung. virksomhetsleder er Wenche Strøm i Hege Snekkestads sted. E-post , tlf. 32 23 84 41.

Avdelinger og pedagogiske ledere: 

  • Askeladden 14 plasser for barn i alderen 1–3 år. Pedagogiske ledere: Trude R. Nilsen og Silje Aadnevik. Tlf. 32 23 84 45/ 468 24 561
  • Tusseladden 14 plasser for barn i alderen 1–3 år. Pedagogisk leder: Unn-Eli Båtnes. Tlf. 32 23 84 42/ 468 27 679
  • Loftet 24 plasser for barn i alderen 3–6 år. Pedagogiske ledere: Elin Hellebø Korsgård og Inger Elisabeth Haugaasen. Tlf. 32 23 84 42/ 468 31 437
  • Blåklokkestua 24 plasser for barn i alderen 3–6 år. Pedagogiske ledere: Marianne Gjessing Skogly og Kaja Christine Olsen. Tlf. 32 23 84 44/ 468 43 067