Barnehagen har fire avdelinger med til sammen 76 heldagsplasser.

Barnehagens virksomhetsleder er Hege Snekkestad. E-post , tlf. 32 23 84 41 / 906 83 175.

Avdelinger og pedagogiske ledere: 

  • Askeladden 14 plasser for barn i alderen 1–3 år. Pedagogiske ledere: Trude R. Nilsen og Silje Aadnevik. Tlf. 32 23 38 44. 
  • Tusseladden 14 plasser for barn i alderen 1–3 år. Pedagogisk leder: Unn-Eli Båtnes. Tlf. 32 23 84 45
  • Loftet 24 plasser for barn i alderen 3–6 år. Pedagogiske ledere: Elin Hellebø Korsgård og Inger Elisabeth Haugaasen. Tlf. 32 23 84 42. 
  • Blåklokkestua 24 plasser for barn i alderen 3–6 år. Pedagogiske ledere: Marianne Gjessing Skogly og Kaja Christine Olsen. Tlf. 32 23 84 43.