Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU)

Det blir valgt FAU-styre i foreldremøtene hver høst. Alle avdelingene er representert i FAU. To fra FAU-styret er med i SU sammen med to ansattrepresentanter. Styrer er med som sekretær.