Barnehagen har fire avdelinger med totalt 76 plasser for barn i alderen 0–6 år

Barnehagens virksomhetsleder er Jane Lysaker. Mail: , tlf: 32 23 28 80.  

Det er grunnbemanning på fire hele stillinger på hver avdeling, i hovedsak to barnehagelærere og to fagarbeidere/assistenter. I tillegg er det spesialkontakter tilknyttet enkeltbarn. Det tas i perioder imot personer på språkpraksis og arbeidspraksis, samt studenter fra barnehagelærerutdanningen. Disse kommer i tillegg til grunnbemanningen.

Avdelinger og pedagogiske ledere:

  • Hestehoven 14 plasser for barn i alderen 0–3 år. Pedagogiske ledere: Marianne Sanchez Hillestad og Maria del Mar Aracil. Tlf: 32 23 28 85, mail: 
  • Hvitveisen plass til 14 barn i alderen 1–3 år. Pedagogisk ledere: Hege Bråthen og Randi Kristine Sønju. Tlf: 32 23 28 86, mail: 
  • Blåklokka 24 plasser til barn i alderen 3–6 år. Pedagogiske ledere: Trine Torkildsen og Trude Johansen. Tlf: 32 23 28 83, mail: 
  • Smørblomsten 24 plasser til barn i alderen 3–6 år. Pedagogiske ledere: Ida Hennissen og Kjetil Berg Brandbu. Tlf: 32 23 28 84, mail: