Hatten barnehage ligger sentralt i Mjøndalen, i et rolig strøk uten gjennomgangstrafikk.
Barnehagen benytter nærområder aktivt til turer både på Skramnes og i skogen på begge sider av elven. Barnehagen ønsker å bidra til å gi barna gode vaner ved å bli glad i å være på turer, få tilpassede og utfordrende aktiviteter og gode lekeerfaringer med andre.

Samarbeid

Foreldremøte

I september har vi foreldremøte med bl.a. informasjon om pedagogisk arbeid inneværende år, samt andre aktuelle temaer som barns utvikling/ typisk for alder, lek, trygghet osv. I disse møtene er det ønskelig med innspill fra foresatte.

Foreldresamtaler

Barnehagen tilbyr samtaler vedrørende enkeltbarn hver høst og vår. Ved behov kan både barnehage og foresatte be om samtale eller veiledning utover dette. I første samtale etter oppstart skal foresatte og barnehagen sammen fylle ut et samtaleskjema som er felles for hele kommunen. Dette er et ledd i arbeidet med tidlig innsats for barn i Nedre Eiker kommune.

Daglig kontakt

Kontakt ved levering og henting i barnehagen er vårt viktigste møtefora. For å ivareta barnet best mulig trenger vi å informere hverandre om det som kan påvirke barnet, samt formidle informasjon om hvordan dagen har vært for barnet. Hva som er til det beste for barnet, er hovedfokuset med samarbeidet. 

Sykdom

Vi følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Barna må være frisk nok til å kunne ta del i lek og aktivitet i barnehagen både inne og ute. Hvis ikke, har de det best hjemme. Ved oppkast og diaré, må barnet være hjemme 48 timer etter siste «utbrudd». Dette er av hensyn til det enkelte barnet og for å unngå smitte og gjentatte utbrudd med oppkast og diare.

Måltider/kostpenger

Kostpenger betales sammen med faktura for barnehagen.
Barnehagen tilbyr følgende måltider:

  • Smøremåltid med grovt brød, sunt og variert pålegg og grønnsaker 3 dager per uke
  • Havregrøt en dag per uke
  • Varm mat/middag en dag per uke med variert meny

Barna tar del i forberedelse og rydding i forbindelse med måltider og tilbereding av varm mat.

Tilvenning

Målet for tilvenningen er at barna skal bli kjent med og bli trygge på personalet på sin avdeling før de overlates helt til barnehagen. Foresatte skal ha tillit til at barnehagen kan ivareta barna på best mulig måte, og gir oss den informasjonen de mener er nyttig for å kunne møte barnets behov på best mulig måte. 

Det er utarbeidet gode rutiner til forberedelse og gjennomføring av tilvenningsperioden: 

  • Foresatte får mail med informasjon om barnehagen og forespørsel om ønsket oppstartdato.
  • Beskjed om tildelt oppstart kommer innen utgangen av mai. 
  • Møte for foreldre til nye barn er første uke i juni hvert år. Her informeres det om gjennomføring av tilvenning, det avklares forventninger til hverandre, er mulighet til å stille spørsmål og blir omvisning i barnehagen. 
  • Det er ønskelig at foresatte sammen med barna kommer innom på «lekebesøk,» flere ganger før oppstart. 
  • Foresatte har rett til å søke tre dager fri til tilvenning i barnehagen. Det anbefales å beregne lenger tid og å legge til rette for korte dager den første tiden.
  • Deling av informasjon som er relevant for barnet, for eksempel: rutiner/vaner, hva barnet liker/ikke liker, noe det er redd for osv.