Personalet har 5 planleggingsdager hvert år.

Barnehagen er stengt følgende dager i 2018:
12. januar
20. april
18. mai
7. september
19. november