Personalet har 5 planleggingsdager hvert år.

Barnehagen har planleggingsdager følgende dager i 2019:
7. januar
31. mai
14. juni
6. september
18. november (mulighet for endring)