Barnehagen har fem avdelinger med totalt 86 plasser

Barnehagens virksomhetsleder er Arnfinn Mikaelsen. Mail: , tlf: 468 56 913 / 976 80 865. 

Avdelinger og pedagogiske ledere: 

  • Smørbukk 12 plasser for barn i alderen 0–3 år. Pedagogiske ledere: Hanne Wilthil og Cecilie Andersen. Mail: , tlf: 958 80 016. 
  • Tommeliten 12 plasser for barn i alderen 0–3 år. Pedagogiske ledere: Line H. Aaby og Stine Bjerkan. Mail: , tlf: 958 51 308.
  • Askeladden 18 plasser for barn i alderen 3–6 år. Pedagogiske ledere: Kristina Motzfeldt og Kari Myrvollen. Mail: , tlf: 958 70 415. 
  • Veslefrikk 18 plasser for barn i alderen 3–6 år. Pedagogiske ledere: Grethe H. Urnes og Tine B. Sjulsen. Mail: , tlf: 415 13 350. 
  • Dovregubben (naturavdeling) 24 plasser for barn i alderen 3–6 år. Pedagogiske ledere: Marit Granlien og Karen Granby. Mail: , tlf: 971 94 275 / 468 08 330.