Årsplan for 2018 blir lagt ut i august eller september.