Barnehagen er stengt følgende dager:

  • 19. november 2018
  • 2. januar 2019
  • 11. juni 2019