Barnehagen ønsker at barna skal oppleve seg som ønsket og verdsatte deltagere i et sosialt fellesskap

Voksne skal være gode rollemodeller og alt som gjøres i barnehagen skal være til det beste for barna. Vi ønsker å sette spor ved å bli husket som oppriktig engasjerte og omsorgsfulle voksne. Gode relasjoner skaper trygget og tilknytning og er selve grunnlaget for barnas danning, utvikling og læring. 

Barnas fysiske og psykiske helse er svært viktig, på både kort og lang sikt. Det ivaretas blant annet ved:

  • Fysisk aktivitet og bevegelsesglede
  • Gode opplevelser og læring i naturen
  • Reflekterte og tilstedeværende voksne

Barna skal gjennom leik og aktiviteter lære om følgende fagområder:

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknikk
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form

Fra 2017 er Nedre Eiker kommune en realfagskommune. Det vil si at det blir større fokus på realfag i både barnehage og skole fremover. Realfag er i stor grad forankret i fagområdene «Antall, rom og form», «Natur, miljø og teknologi», samt «Kommunikasjon, språk og tekst».
For barnehagen betyr det at barna blir mer utforskende og undrende. Nysgjerrighet, eksperimentering og problemløsing i felleskap er viktige arbeidsmåter.