Drømmebarnehagen - der barn elsker å være!

Møllenhof barnehage er en sentral møteplass i Krokstadelva hvor nye vennskap og nettverk dannes for både barn og foreldre. Det legges til rette for et variert og trygt miljø som stimulerer barnas nysgjerrighet, livsglede og lærelyst. Barnas fellesopplevelser er viktig, derfor er det mye leik og turgåing. Kosthold, hygiene, sikkerhet og fysisk aktivitet er i fokus. 

Tilvenning

De som får plass i Møllenhof barnehage får et brev fra Nedre Eiker kommune. Da må det sendes svarslipp innen 8 dager. Deretter sendes det en invitasjon til å besøke barnehagen for å avtale oppstart og tilvenning. Dette kan også avtals over telefon. Tilvenning er perioden barna sammen med foresatte skal bli kjent med barnehagen gradvis, for å føle seg trygg. Hvor lang tid denne prosessen tar varierer, siden alle barn er ulike. 

Følg personalets anvisninger når det er tilvenning. De sier når du kan gå, når du må bli og når når du skal komme tilbake. Prøv aldri å snike deg unna barnet, si alltid ifra når du skal gå. Gi barnet en klem, si hvem som skal hente og ikke lag en lang avskjedsseremoni selv om barnet ditt gråter. Det er helt normalt at barnet gråter litt. En av de ansatte vil være der for å ta seg av barnet. Du kan ringe til barnehagen etter en stund og høre hvordan det går.

De som får plass i august får tilbud om å begynne i løpet av måneden, vanligvis innen 18. august. 

Samarbeid

Vi har besøksdager i juni og i løpet av tilvenningstiden utveksles informasjon mellom barnehagen og hjem. Nytt foreldremøte er i september. Da informeres om barnehagens innhold og planer og gis nyttig, praktisk informasjon. Muligheter til å komme med spørsmål og innspill. Det er også valg til Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) og representanter til Samarbeidsutvalget.

Sykdom

Syke barn må holdes borte fra barnehagen. Dette gjelder også barn med nedsatt allmenntilstand som ikke kan følge barnehagens dagsrytme med utetid og andre aktiviteter, eller har behov for ekstra trøst og omsorg. Mange vil trenge et fang å sitte på, men i en barnehage er det ofte stor aktivitet og mange som ønsker personalets oppmerksomhet. Har barnet hatt diare, bør det holde seg hjemme i 48 timer av hensyn til barnet selv og smitterisiko. Det er normalt for barnehagebarn å være syke av og til, det er med på å bygge opp immunforsvaret. Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer om syke barn og barnehager, Fhi.no under smittevernboka. Se også vår brosjyre om syke barn og barnehager.

Måltid/kostpenger

Barna tar med matpakke til frokost. For matpengene (kr 300 per måned) får barna lunsj med brød og pålegg, alternativt gryn eller et enkelt varmt måltid, samt melk og frukt. Vi legger vekt på at maten skal være sunn. Barnehagen tar seg av servering til bursdager i barnehagen. Retningslinjer for mat og måltider finner du her. 

Foreldresamtaler

Barnehagelærer inviterer til samtale om barnets utvikling og trivsel to ganger i året. Foreldrene kan også be om samtale.