Barnehagen er stengt disse dagene i 2019: 

  • Onsdag 2. januar
  • Fredag 31. mai
  • Tirsdag 11. juni
  • Fredag 30. august
  • Mandag 18. november