Satsingsområder er leik og realfag

Leik og gode fellesopplevelser skaper vennskap, glede og trivsel. Det legges til rette for et variert og trygt miljø i barnehagen, som stimulerer barnas nysgjerrighet, livsglede og lærelyst. Vi er mye ute og går ofte turer. Norske tradisjoner og kulturarv blir tatt vare på, samt at det blir tatt hensyn til barn fra andre land og kulturer. Et sunt kosthold, høyt fokus på sikkerhet og hygiene er også svært viktig å ivareta. 

Barna skal gjennom leik og aktiviteter lære om følgende fagområder: 

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse, mat og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknologi
  • Antall, rom og form
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn

Fra 2017 er Nedre Eiker kommune en realfagskommune. Det vil si at det blir større fokus på realfag i både barnehage og skole fremover. Realfag er i stor grad forankret i fagområdene «Antall, rom og form», «Natur, miljø og teknologi», samt «Kommunikasjon, språk og tekst».

For barnehagen betyr det at barna blir mer utforskende og undrende. Nysgjerrighet, eksperimentering og problemløsing i felleskap er viktige arbeidsmåter.