Barnehagen har tre avdelinger for barn fra 1–6 år med totalt 62 plasser

Barnehagens virksomhetsleder er Anne Martha Øen Ness. Mail: , tlf: 32 27 37 37 / 409 06 220.

Assisterende styrer er Hilde Ludvigsen. Mail: , tlf: 32 27 37 34 / 409 06 362. 

Avdelinger og pedagogiske ledere: 

  • Bosseliten 14 plasser for barn i alderen 1–3 år. Pedagogiske ledere: Liv Veronica Brekkåsen og Marianne Koch Nilsen. 
  • Bossebarna 24 plasser for barn i alderen 3–6 år. Pedagogiske ledere: Hilde Ludvigsen og Lena Marie Olsen. Tlf: 32 27 37 34 / 409 06 362. 
  • Bossekroken 24 plasser for barn 3–6 år. Pedagogiske ledere: Nina Indseth Bråthen og Suzann Christin Andersen. Tlf: 32 27 37 36 / 409 06 361.