Steinberg barnehage har fire ansatte på hver avdeling, og tilleggsressurser for spesialpedagoger og minoritetsspråkelige barn.

Tilvenning

Når et barn begynner i barnehagen vil det møte mange nye mennesker, både voksne og barn. For at denne overgangen skal bli så myk som mulig, er det ønskelig at det tas god tid til tilvenningen. Den første dagen i denne prosessen møter barn med foresatte den voksne som skal være barnets kontaktperson. Målet er at barnet skal bli trygg på sin kontaktperson før det møter flere nye mennesker. 

Etter hvert skal barnet bli kjent med de andre barna og personalet. Disse dagene bør være korte så tilvenningen går gradvis. Noen barn behøver lenger tilvenningsperiode enn andre, derfor er godt samarbeid mellom foresatt og barnehagen veldig viktig. Foresatte bør sette av flere dager til denne perioden, slik at barnet føler seg så trygg som mulig. 

Samarbeid

Informasjonsmøte for nye foreldre, og foreldre/barn som skal bytte avdeling, holdes i juni. I september avholdes foreldremøte for alle avdelingene. Da informeres det om barnehagens planer og innhold i hverdagen, og det gis annen nyttig informasjon. Vi ønsker også at foresatte kommer med spørsmål og innspill. Det blir også valgt representanter til FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) og SU (Samarbeidsutvalget), to nye hvert år.

Sykdom

Barnehagen ønsker beskjed fra første dag barnet er sykt. Generelt sier vi at barnet må være friskt nok til å kunne delta på alle de daglige aktivitetene, barnehagens program, både inne og ute når det kommer tilbake. Allmenntilstanden til barnet vil være avgjørende. Barnet bør ha én symptomfri dag hjemme før det er tilbake i barnehagen av hensyn til barnet selv og de andre barna/voksne på avdelingen.

Måltider

Barna tar med egen niste til frokost, og til lunsj øver de på å smøre maten sin selv og å velge ut pålegg selv. Barnehagen kjøper frukt, melk og har varmmat en dag i uken. Rundt kl. 14:30 på ettermiddagen spiser barna frukt. 

Barnehagen fokuserer på et sunt kosthold. Tørstedrikk er melk og vann, og søtt pålegg til brødmåltidene unngås. Foreldre oppfordres til å tenke på kosthold når de lager nister. Det legges opp en rolig atmosfære rundt måltidene, som gir mulighet til hyggelige stunder hvor man kan trene på bordskikk. Siden barn lett blir avledet ønskes det minst mulig forstyrrelser under måltidene, så foreldre oppfordres til å komme enten før eller etter måltidene. 

Foreldresamtaler 

Pedagogisk leder inviterer til foreldresamtale to ganger i året. Foresatte kan også be om samtale dersom det er ønskelig utover dette.
 Daglig samtale ved levering og henting av barnet er viktig for å kunne formidle beskjeder og informasjon.