Barn utvikler sin personlighet, sosiale og språklige ferdigheter i relasjon med andre, derfor har leiken en fremtredende plass i barnas hverdag. Alle aktiviteter skal være lystbetonte og med mye leik, og det er viktig at barna får medvirke.

Barnas fysiske og psykiske helse er svært viktig, på både kort og lang sikt. Det ivaretas blant annet ved:

  • Fysisk aktivitet og bevegelsesglede
  • Gode opplevelser og læring i naturen
  • Reflekterte og tilstedeværende voksne

Barna skal gjennom leik og aktiviteter lære om følgende fagområder:

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknikk
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form

Fra 2017 er Nedre Eiker kommune en realfagskommune. Det vil si at det blir større fokus på realfag i både barnehage og skole fremover. Realfag er i stor grad forankret i fagområdene «Antall, rom og form», «Natur, miljø og teknologi», samt «Kommunikasjon, språk og tekst».
For barnehagen betyr det at barna blir mer utforskende og undrende. Nysgjerrighet, eksperimentering og problemløsing i felleskap er viktige arbeidsmåter.