Barnehagen har to avdelinger med til sammen 38 heldagsplasser

Barnehagens virksomhetsleder er Hege Snekkestad. Mail: , tlf: 32 04 68 04 / 906 83 175. 

Assisterende styrer er Unn-Eli Båtnes. Mail:

Avdelinger og pedagogiske ledere: 

  • Knottblomst 14 plasser for barn i alderen1–3 år. Pedagogiske ledere: Line Eliassen og Vigdis Knigge. Tlf: 901 42 656. 
  • Marisko 24 plasser for barn i alderen 3–6 år. Pedagogiske ledere: Marianne Grøterud og Linda Stevnhoved. Tlf: 954 67 620.