Barnehagen har to avdelinger med til sammen 38 heldagsplasser

Virksomhetsleder/ styrer er Hege Snekkestads sted. E- post  Tlf: 906 83 175

Avdelingsleder: Marianne Grøterud. E- post 
Tlf: 32 04 65 04/ 958 70 253

Avdelinger og pedagogiske ledere: 

 • Knottblomst: Avdelingen har 14 plasser for barn under 3 år. Pedagogiske ledere: Line Eliassen og Vigdis Knigge
  Assistenter/fagarbeidere: Elheme Krasniqi og Stine Winnæs
  Tlf: 468 13 499

 • Marisko: Avdelingen har 24 plasser for barn over 3 år. Pedagogiske ledere: Marianne Grøterud og Jorun Lillehagen
  Fagarbeidere: Nina Børresen og Thorgeir Eek Bonden
  Lærling: Sakina Wafai
  Tlf: 468 11 351