Barnehagen har to avdelinger med til sammen 38 heldagsplasser

Barnehagens fung. virksomhetsleder er Wenche Strøm i Hege Snekkestads sted. E-post .

Assisterende styrer er Unn-Eli Båtnes. Mail:

Avdelinger og pedagogiske ledere: 

  • Knottblomst 14 plasser for barn i alderen1–3 år. Pedagogiske ledere: Line Eliassen og Vigdis Knigge. Tlf: 468 13 499. 
  • Marisko 24 plasser for barn i alderen 3–6 år. Pedagogiske ledere: Marianne Grøterud og Jorun Lillehagen. Tlf: 468 11 351.